[vc_row][vc_column][vc_column_text]1. Date identificare Select Shoes SRL Nr. de inregistrare la Registrul Comertului: J40/2611/04.03.2015 Sediul social: Bd. George Cosbuc, nr 31-37, scara C, etaj 2, apartament 6, sector 5, Bucuresti Cod Fiscal:34185850 Tel: 0742 82 86 31 E-mail: office@pantofi-comanda.ro 2. Comenzi online Executia produselor se va face in 10-12 zile lucratoare de la confirmarea comenzii. Produsele vor fi livrate prin intermediul Fan Courier. Transportul produselor catre aceste localitati este gratuit. Pentru restul localitatilor va rugam sa verificati siteul Fan Courier pentru o estimare de pret. Ne rezervam dreptul sa nu onoram comenzile efectuate cu date personale eronate sau incomplete. De asemenea, nu vom onora comenzile in cazul in care pretul produselor este gresit afisat din cauze tehnice sau erori umane, sau daca respectivul produs a iesit din oferta noastra. In toate aceste cazuri va vom contacta telefonic pentru a va confirma sau infirma efectuarea comenzii. Plata produselor se va face fie direct (cash sau card bancar) la sediul nostru, fie ramburs la primirea coletului. La primirea comenzii, va rugam sa verificati in prezenta curierului integritatea pachetului si conformitatea produselor livrate fata de cele comandate. Orice problema survenita trebuie anuntata telefonic sau prin e-mail pentru o remediere cat mai rapida. 3. Clienti Comenzile pot fi efectuate si fara inregistrarea unui cont de client, insa va sfatuim sa efectuati procedura de inregistrare astfel incat sa ramanem in contact cu dvs pentru a va trimite periodic oferte atractive, informatii despre modelele noi sau pentru a afla imediat despre reducerile noastre.
I. Informații generale
Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale Select Shoes SRL, în calitate de operator de date. Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet https://pantofi-comanda.ro („Site-ul”)
II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate
II.1. Dacă sunteți client al Site-ului, Select Shoes SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi nume şi prenume, telefon, adresa de e-mail, adresa de facturare, adresa de livrare, precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați în mod direct în contextul creării contului de utilizator, în contextul plasării unei comenzi prin intermediul site-ului sau în orice alt mod care rezultă din utilizarea Site-ului. II.2. Dacă sunteți vizitator al Site-ului, Select Shoes SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact / întrebări / reclamații, în măsura în care ne contactați în acest fel.
III. Scopurile și temeiurile de prelucrării
III.1. Dacă sunteți client al Site-ului, Select Shoes SRL prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:
 • pentru desfășurarea relației contractuale dintre dumneavoastră şi Select Shoes SRL, respectiv pentru preluarea, validarea, expedierea şi facturarea comenzii plasate pe Site, informarea dumneavoastră asupra stării comenzii, organizarea returului de produse comandate etc.
 • pentru îndeplinirea obligațiilor legale care incumbă Select Shoes SRL în contextul serviciilor prestate prin intermediul Site-ului, inclusiv a obligațiilor în materie fiscală, precum și în materie de arhivare.
 • pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms) de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de Select Shoes SRL, prin intermediul Site-ului.
Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.
 • în scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a Site-ului, realizarea de profiluri de preferinţe de consum, în principal, în vederea îmbunătăţiri experienței oferite pe Site.
 • pentru rezolvarea plângerilor, reclamaţiilor şi pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăţii experiența dumneavoastră oferită pe Site.
IV. Durata pentru care vă prelucrăm datele
Ca principiu,Select Shoes SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus. În cazul în care sunteți client, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform obligaţiilor legale care revin în sarcina Select Shoes SRL (de ex., în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite). În situaţia în care sunteți client și vă exercitați opțiunea de ştergere a contului de utilizator, prin apăsarea butonul Ștergere cont din secțiunea Informațiile contului meu, Select Shoes SRL va interpreta această acțiune ca opțiunea dumneavoastră de a vă dezabona de la primirea de comunicări comerciale prin care vă ținem la curent despre produsele și serviciile oferite prin intermediul site-ului. În acest sens, dacă alegeți să vă ștergeți contul de utilizator, nu vă vom mai trimite e-mailuri și/sau sms-uri de acest gen. Totuși, dorim să vă informăm că ștergerea contului nu va avea ca efect automat ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal. În cazul în care doriți să nu vă mai fie prelucrate datele cu caracter personal sau dacă doriți ștergerea datelor, vă puteți exercita drepturile detaliate la punctul VII de mai jos.. În cazul în care solicitați ştergerea contului, însă pe acel cont există cel puţin o comandă activă, cererea de ştergere a contului va putea fi înregistrată numai după livrarea produselor şi finalizarea ultimei comenzi active. Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, Select Shoes SRL va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de Select Shoes SRL pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.
V. Dezvăluirea datelor cu caracter personal
Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, Select Shoes SRL poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină Select Shoes SRL în desfășurarea activității prin intermediul Site-ului (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT), ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:
 • pentru administrarea Site-ului;
 • în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate de către Select Shoes SRL prin intermediul Site-ului;
 • pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;
 • pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;
 • pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;
 • atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.
VI. Transferul datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal furnizate către Select Shoes SRL pot fi transferate în afara României, dar doar către state din Uniunea Europeană si doar in scopul livrarii produselor.
VII. Drepturile de care beneficiați
În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:
 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către Select Shoes SRL, conform celor descrise în prezentul document;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea Select Shoes SRL cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către Select Shoes SRL a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 • dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:
  • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
  • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
  • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.
 • dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :
  • persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
  • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
  • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
  • persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către Select Shoes SRL către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;
  • în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al Select Shoes SRL sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care Select Shoes SRL poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță;
  • în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 • dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.
Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email din pagina de contact. 4. Garantie si retur
Select Shoes ofera tuturor produselor o garantie de 30 zile conform Legii 449/2003 si O.G. 21/1992. Produsele defecte trebuie prezentate in ambalajul original, insotite de factura si certificatul de garantie emise. Nu se va acorda garantie acelor produse care au defecte survenite din alte cauze in afara de defecte de fabricatie. Produsele ce prezinta defecte de fabricatie vor fi reparate sau inlocuite, iar costul transportului va fi suportat de client. Conform legislatiei in vigoare, (art. 9(1) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului (OUG) 34/2014) produsele comandate online pot fi returnate in termen de 14 zile de la data preluarii acestora de la firma de curierat. In cazul in care doriti returnarea produsului trebuie sa ne contactati telefonic sau prin e-mail pentru a va oferi asistenta. Produsele returnate trebuie sa fie intacte, in ambalajul original, orice urma de uzura, zgarieturi sau lovituri va duce la refuzul inlocuirii produsului sau returnarii costului sau. Returul produselor se va face prin firma de curierat prin intermediul careia s-a facut livrarea, sau personal la sediul nostru. Eventualele costuri de transport vor fi suportate de client. Contravaloarea produselor returnate va fi transferata in termen de 10 zile lucratoare in contul pus la dispozitie de client. Sunt exceptate de la dreptul de retragere prevazut la art. 9 – 15 în ceea ce priveste contractele la distanta si contractele în afara spatiilor comerciale urmatoarele: c) furnizarea de produse confectionate dupa specificatiile prezentate de consumator sau personalizate in mod clar; [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]